Sverige på 2:a plats bland flest distansarbetare i EU.

EU-länder där distansarbete är vanligast
Andel anställda som arbetar på distans:
Danmark, 37 %
Sverige, 33 %
Nederländerna, 30 %
Storbritannien, 26 %
Frankrike, 25 %

EU-länder där distansarbete är ovanligas
Andel anställda som arbetar på distans:
Tyskland, 12 %
Portugal, 11 %
Polen, 10 %
Grekland, 9 %
Italien, 7 %

33 % av svenskarna distansarbetar:
• 5 % jobbar hemma regelbundet
• 10 % jobbar på flera platser (även hemma) utanför arbetsplatsen flera gånger i veckan
• 18 % jobbar på distans ibland

 

Vi svenskar är näst bäst i EU på distansarbete: Var tredje anställd svensk sitter hemma, på ett kafé eller annan valfri plats och jobbar.

Distansarbete är däremot ovanligt i till exempel Tyskland och Italien.

Ett fritt och flexibelt jobb, där man är mindre beroende av arbetsplatsen och fasta arbetstider, står i dag på mångas önskelista. Och tack vare den nya digitala tekniken kan vi både samarbeta och ha möten – oavsett var vi sitter. Vi kan dela arbetsdokument i molnet och mötas via en videoapp, till exempel.

Distansjobb sällsynt i Italien
Men hur vanligt är det att man faktiskt använder den digitala tekniken för att jobba på distans? Den internationella arbetsorganisationen ILO har tillsammans med Eurofound undersökt hur jobbvanorna ser ut i de 28 EU-länderna. Resultatet presenteras i den nya rapporten ”Working anytime, anywhere”.

I snitt jobbar 18 procent av arbetskraften i EU på distans med hjälp av smartphones, surfplattor och laptops: 3 procent sitter regelbundet hemma, 5 procent jobbar på flera olika platser utanför sin arbetsplats flera gånger i veckan och 10 procent arbetar på distans ibland.

I topp ligger Danmark följt av Sverige och Nederländerna där ungefär var tredje anställd distansjobbar. Ovanligast är distansarbete i Italien, 7 procent, och Grekland, 9 procent.

Ledarskapet avgör
Rapportens författare pekar på ländernas tekniska och ekonomiska utveckling som viktiga orsaker – men också arbetskultur och ledarskap.

– Distansarbete är vanligare i projektorganisationer, säger Oscar Varga, Eurofound, som tror att betydligt fler kommer att distansarbeta i EU om bara 10 år.

När arbetstagarna fick skatta fördelarna med distansjobb lyfte de fram bättre balans mellan arbete och fritid, att slippa pendla, självbestämmande och ökad flexibilitet.

”Viktig konkurrensfördel”
Men trots att Sverige ligger i fronten när det gäller IT och distansjobb har många svenska arbetsplatser tydliga brister i den digitala infrastrukturen. Det visar en Sifo-undersökning från hösten 2016 med över 1000 arbetstagare och 500 chefer. Tre av tio svarade att de inte kan jobba flexibelt eftersom arbetsplatsen saknar en bra och effektiv digital infrastruktur. Det vanligaste problemet är att man inte kommer åt program och dokument utanför sin arbetsplats.

Christian Strömlid, marknadschef på Telenor Företag:

– Resultatet är förvånande med tanke på alla smarta molntjänster som finns i dag, och hur lätt det faktiskt är att börja jobba med dem. Med tanke på att så många arbetstagare värdesätter flexibelt arbetsliv i dag kommer det här att bli en viktig konkurrensfördel.

Vanligt misstag bland chefer
Enligt Sara From, Technical Solution Designer på Telenor, gör många beslutsfattare på företag misstaget att köpa in dyra digitala verktyg och tjänster som man har hört gott om – och som sedan inte används.

– Orsaken är oftast att verktygen inte passar ihop med arbetssättet.

Hennes råd är att chefer och medarbetare i stället tillsammans identifierar utmaningarna på arbetsplatsen – och enas om hur verktygen och tjänsterna ska lösa dessa.

– Bilda sedan arbetsgrupper som provar olika tjänster och utvärderar för- och nackdelarna. Mixa gärna grupperna med personer som kommit längre i sitt digitala kunnande med de som är mer avvaktande.

– Jag tror att man som vd eller IT-ansvarig ibland kan uppleva att digitaliseringen på företaget står och faller med hur man själv agerar. Det kan leda till att den digitala utvecklingen helt stannar av eller går väldigt långsamt framåt.

 

Artikel: https://www.di.se/brandstudio/telenor-foretag/distansjobb-vanligast-i-sverige-och-danmark-i-eu/

Källa: Rapporten ”Working anytime, anywhere” från ILO och Eurofound.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *