Är företag redo för distansarbete år 2020?

Den nuvarande oron kring Coronaviruset (COVID-19) sätter press på arbetsgivarna att överväga de bästa möjliga sätten att hålla sina anställda, och samhället, friska och säkra.

Många företag överväger distansjobb som en möjlig lösning och ger vägledning och verktyg som stöd. Med tanke på detta ville Owl Labs teamet förstå faktorerna som har haft störst inverkan på beredskapen för distansjobb.

Artikeln är hämtad och översatt från dess original:
https://www.owllabs.com/blog/coronavirus-work-from-home-statistics

Resultaten av rapporten: Arbete hemifrån som svar på Coronaviruset.

 

Den här veckan genomförde vi en studie som undersökte 1239 heltidsanställda över hela USA för att förstå hur förberedda företag är i händelse av att alla anställda måste arbeta hemifrån. Här är vad vi lärde oss.

 

 1. Är företag förberedda för att alla anställda ska arbeta hemifrån?

Vår studie fann att 66% av människor tycker att deras företag är något och upp till mycket förberedda, men resterande 34% av de svarande tyckte att deras företag inte var det.

Vi grävde djupare för att förstå vilka faktorer som bidrog till en organisations känsla av beredskap. Det övergripande temat var att om organisationsledare tog ansvaret för att bidra med tydlig kommunikation och vägledning kring distansjobb, hade anställda mycket mer benägenhet att använda ett gott omdöme för att förbättra hälsan hos sig själva och sina kollegor, samt att de känner en bättre känsla av övergripande beredskap

 

 1. Att skicka information till anställda om COVID-19

Bland de svarande som kände sig mycket förberedda för en fullständig distansjobb-utrullning hade 75% fått ett företagsomfattande kommunikation om Coronaviruset (COVID-19). I själva verket var respondenterna 3X mer benägna att känna sig beredda än andra om de fick företagsomfattande kommunikation.

Dock fanns det klyftor mellan företag som vidtog åtgärder för kommunikation och de som inte gjorde det. Ett företag med över 50 anställda var 2X mer benägna att ge officiell information om Coronaviruset (COVID-19) till anställda än företag med 50 eller färre anställda.

 

 1. Implementering av distansjobb-protokoll

Distansjobb-policyer och protokoll ger tydlig vägledning om när en anställd ska arbeta hemifrån, de verktyg en anställd kan behöva och detaljer för anställda att känna sig beredda.

Vår studie fann att endast 23% av de svarande arbetade på företag som hade implementerat ett distansjobb-protokoll för beredning av Coronaviruset (COVID-19). Detta kan indikera en betydande möjlighet för arbetsgivarna i beredskapen.


Till exempel, om det fanns ett officiellt distansjobb-protokoll, var en respondent över 2X mer benägen att känna sig mycket beredd och var nästan
3,5X mer benägen att arbeta hemifrån om deras företag publicerade ett distansjobb-protokoll. Detta kan indikera att tydlig företagsomfattande vägledning kan vara nödvändigt för att hjälpa de anställda att fatta rätt val för sig själva och deras familjer.

I likhet med våra resultat kring företagsomfattande kommunikation, kom vi fram till att ju större organisationen är, desto mer troligt var det att företaget hade implementerat ett distansjobb-protokoll. Exempelvis är företag med 1001 till 5000 anställda mer än 2X mer benägna att ha ett distansjobb-protokoll än företag med 51-200 anställda.

Det garanterar dock inte att ett företag kanske har skickat ett företagsomfattande meddelande kring Coronaviruset (COVID-19) även har implementerat ett distansjobb-protokoll. Av de som har skickat ett företagsomfattande meddelande till anställda har bara 31% även infört ett distansjobb-protokoll.

 

 1. Distansjobb på lång sikt

Det har funnits spekulationer kring huruvida ökningen av distansjobb som reaktion på aktuella hälsoproblem kan påverka ökningen av distansjobb på lång sikt. Våra resultat visade att av dem som för närvarande arbetar hemifrån, sa 31% av människorna att Coronavirus (COVID-19) var utlösaren att börja tillåta distansarbete i deras företag.


 

Vi ville också veta om människor var beredda och glada över förändringen. Vår studie fann att 52% av de svarande som arbetar på distans har ett särskilt kontor eller utrymme för distansjobb, och av dem som arbetar hemifrån är 80% nöjda med att de gör det.

Vi skapade en checklista för att hjälpa organisationer att förbereda sig för situationer när det finns ett omedelbart behov av anställda att arbeta på distans. Vi har också inkluderat länkar till distansjobb-resurser för att hjälpa anställda och deras team att göra övergången till att distansjobb lyckad.

 

Undersökningsmetodik

 • 1239 svarande
 • Undersökningsdatum: 10-12 mars 2020
 • Demografi: USA, heltidsanställda, i åldrarna 25-64

 

Är företag förberedda för att alla anställda ska arbeta hemifrån?

 • 34% av de svarande tror inte att deras företag är beredda om alla anställda blir skyldiga att arbeta hemifrån.
 • 66% av de svarande tycker att deras företag är antingen något eller mycket förbereda om alla anställda blir skyldiga att arbeta hemifrån.

 

Företagens kommunikation om COVID-19

 • Av de som känner sig mycket förberedda fick 75% ett företagsomfattande meddelande om Coronaviruset (COVID-19).
 • Respondenterna var 3X mer benägna att känna sig beredda om de fick ett företagsomfattande meddelande om Coronaviruset (COVID-19).
 • Ett företag med 50+ anställda är 2X mer benägna att ge ett officiellt meddelande om Coronaviruset (COVID-19) till anställda än företag med 50 eller färre.

 

Implementering av ett distansjobb-protokoll

 • Endast 23% av de svarande sa att deras företag har implementerat ett distansjobb-protokoll för beredning av Coronaviruset (COVID-19).
 • Respondenterna var mer än 2X mer benägna att känna sig mycket förberedda om de hade ett distansjobb-protokoll än om de inte hade det.
 • En person hade nästan 3,5X större sannolikhet att arbeta hemifrån om deras företag släppte ett distansjobb-protokoll.
 • Ju större organisationen är, desto mer sannolikt är det att ha implementerat ett distansjobb-protokoll.
 • Exempelvis är företag med 1001 till 5000 anställda mer än 2X mer benägna att ha ett distansjobb-protokoll än företag med 51-200 anställda.
 • Av de som har skickat ett företagsomfattande meddelande till anställda har bara 31% infört ett distansjobb-protokoll.

 

Distansjobb på lång sikt

 • Av de som nu arbetar hemifrån, sa 31% av människorna att Coronaviruset (COVID-19) var utlösaren för att börja tillåta distansarbete i deras företag.
 • 52% av de svarande som arbetar på distans har ett utsett kontor eller utrymme anpassat för att arbeta hemifrån.
 • Av de som arbetar hemifrån är 80% nöjda med att göra det.

Publicerad: 12 mars 2020

Artikeln är hämtad och översatt från dess original:
https://www.owllabs.com/blog/coronavirus-work-from-home-statistics

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *