Från 0 till distansjobb
på 45 dagar!

EHS Manager Hallstahammar

 • Externa annonser
 • Remote

Hemsida Bulten AB

Fullständig jobbeskrivning

General information

Vacancy details

Job title

EHS Manager Hallstahammar

Description and tasks

I rollen som EHS-Manager hos Bulten Hallstahammar AB kommer du att få kombinera din erfarenhet inom arbetsmiljö och miljöskydd med EHS-projekt och förbättringsarbete.

Bulten Group arbetar kontinuerligt med att förbättra vår verksamhet för både medarbetare och miljö. Som EHS-chef kommer du vara en viktig del i detta förbättringsarbete på siten i Hallstahammar.

Rollen rapporterar till VD Bulten Hallstahammar och VP EHS Bulten Group.

Leda, utveckla och säkerställa det systematiska och förebyggande arbetet i miljö- och arbetsmiljöfrågor inom Bulten Hallstahammar genom att arbeta med att ständigt förbättra processerna och fortsätta bygga säkerhetskulturen.

Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innebära att planera, driva, följa upp och rapportera det systematiska miljö- och arbetsmiljöarbetet i syfte att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö på våra avdelningar. Driva förbättringsprojekt inom miljö- och arbetsmiljöområdet samt implementera koncerngemensamma standarder och initiativ inom EHS området. Du ska vara expertstöd till ledningsgrupp, funktioner och produktionsledare ex. att agera stöd vid riskanalyser, utredningar av olyckor och incidenter, avvikelserapportering.

Vidare innebär rollen:

 • Ansvara för att vidareutveckla EHS processerna i ledningssystemet
 • Ansvara för lagefterlevnaden inom miljö- och arbetsmiljö och vara en expertresurs inom miljö- och arbetsmiljölagstiftning och lagefterlevnad till företagets chefer, produktionsledare och anställda
 • Inspirera till och bygga en säkerhetskultur inom hela organisationen
 • Leda skyddskommitte-, säkerhetskommitte- och skyddsombudsmöten
 • Ansvara för kemikalieregister och riskbedömning av kemikalier
 • Ansvara för TIA systemet och följa upp EHS ärenden i detta samt i CANEA, t.ex. att riskanalyser genomförs och uppdaterats, att åtgärder från dessa och rotorsaksanalyser av incidenter genomförs och stängs
 • Planera, leda och genomföra regelbundna safety walks tillsammans med ledningsgruppen
 • Planera, leda och genomföra internrevisioner samt koordinera externa revisioner för ISO 14001 och 45001
 • Ansvara för intern och extern miljö- och arbetsmiljörapportering

Du hanterar i din roll även externa kontakter med myndigheter i t.ex. tillståndsärenden samt ingår i det koncerngemensamma EHS-nätverket och deltar och bidrar aktivt i arbetet detta nätverk driver.

Candidate Profile

Vi tänker oss att du har en eftergymnasial utbildning inom arbetsmiljö och/eller miljö samt att du har minst 5 års erfarenhet av liknande positioner med både operativt och strategiskt arbete inom arbetsmiljö och miljö, särskilt välkommet är erfarenhet inom tillverknings- och produktionsindustrin .

Du besitter kunskaper om arbetsmiljö- och miljölagstiftningen, systematiskt arbetsmiljöarbete samt ledningssystem och har erfarenhet av bland annat riskanalyser, grundorsaksutredningar och kemikaliehantering.

Erfarenhet av ledningssystemen ISO 45001 och ISO 14001 är meriterande.

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift är ett krav.

Du är självgåendegenomförare , drivande, målmedveten, handlingskraftig. Arbetet kräver att du är strukturerad och systematisk med en hög analytisk förmåga. Tjänsten ställer stora krav på noggrannhet och det är viktigt att du har en hög ansvarskänsla. Du kommer att ha många kontakter, internt såväl som externt, och kommunicerar enkelt med alla nivåer i en organisation. Du är en stark ledarprofil som kan engagera, motivera, driva och leda genom organisationen samt fungerar som bollplank och coach för arbetsledare och chefer.

Våra medarbetares olika kunskaper, kompetenser och perspektiv skapar nya möjligheter och är en viktig del i att vara ett hållbart och välkomnande företag. Vi eftersträvar och värdesätter en jämn könsfördelning, olika etnisk och kulturell bakgrund. Vi ser därför gärna en mångfald av sökande till alla våra tjänster

Vacancy location

Company location

Sweden, Hallstahammar

Requester

Hiring Manager

Lorin Mayer Nordström

Position start date

01/06/2024

 • Externa annonser
 • Remote

Hemsida Bulten AB

För att söka det här jobbet vänligen besök se.indeed.com.


Du kan ansöka till det här jobbet och andra som använder din online-CV . Klicka på länken nedan för att skicka in din online CV och e-post din ansökan till denna arbetsgivare.