Från 0 till distansjobb
på 45 dagar!

Anknutet ombud i Sverige (Swedish Tied Agent)

 • Externa annonser
 • Remote null
 • 2024-08-14

Hemsida Fisher Investments

Job Description:

Overview

Om du vill söka den här tjänsten, vänligen ansök med ett CV på engelska.

Som Regional Sales Manager hos Fisher Investments ringer du upp förmögna kundämnen som vi tillhandahåller, kontrollerar att de är kvalificerade, och bokar in möten öga mot öga. Du möter kundämnen i syfte att tillföra nya kunder och förvaltat kapital till vårt företag. Den här tjänsten kräver driftighet och omfattande uppringning (ingen ”cold calling” dock) och direkt, konsultativ säljning. Du får stöd av dedikerade team för portföljförvaltning och kundservice, som sköter överföringen och vården av kundrelationerna.

Arbetsdagen:

 • Jobba hemifrån som oberoende konsult (anknutet ombud) och fokusera helt och hållet på kundrekrytering (ingen administration eller kundservice).
 • Fokusera på att värva nya privatkunder med investeringsbara tillgångar på minst 3 250 000 kr.
 • Få stöd från våra team och ha ett konstant flöde av kundämnen genererade av Fisher och marknadsföringsmaterial.
 • Bygg upp en förståelse för Fisher Investments’ marknadsfilosofi, med stöd från internutbildning om allt från kapitalmarknader till säljteknik.
 • Rapportera direkt till vd.
 • Dina kvalifikationer:

 • konsekventa och kvantifierbara individuella säljframgångar mot börsinvesterare
 • minst 5 års erfarenhet av framgångsrik försäljning mot förmögna privatpersoner
 • kvantifierbar erfarenhet av att genomdriva nya affärer med investerare
 • Egenskaper hos ledande säljare:

 • motiverad till att sätta upp och nå mål – ”pengar är ett mått på framgång”
 • tar avvägda risker – beredd att vinna vissa och förlora andra
 • optimist – ser misslyckanden som möjligheter till att bli bättre och hitta lösningar
 • högaktiv inriktning, framhärdar under motgångar
 • kan kommunicera med en rad olika målgrupper med dynamisk social kompetens
 • professionell med hög etik
 • Varför Fisher Investments Luxembourg?

  Fisher-organisationen har en lång historia av att förvalta globala investeringar och skräddarsy portföljer för att hjälpa våra kunder nå sina långsiktiga mål. Vi är stolta över vår:

 • mycket lukrativa ersättningsstruktur utan övre tak
 • förstklassiga service med 99 % kundretention
 • transparenta avgiftsstruktur som lägger företagets intressen i linje med kundernas prioriteringar
 • separering av ansvarsområden så du kan lägga 100 % av din tid på att sälja
 • möjlighet att jobba hemifrån på heltid
 • Kundernas tillgångar förvaras hos erkända europeiska förvaringsinstitut och förvaltas av Fisher Investments i USA.

  FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG TILLÄMPAR LIKA MÖJLIGHETER VID ANSTÄLLNING

  As a Regional Sales Manager with Fisher Investments, you will call high-net-worth leads we provide, qualifying and scheduling face-to-face appointments. You will meet with prospective clients with the goal of gathering new clients and assets for our firm. This position is highly entrepreneurial and involves extensive calling (although no cold-calling) and direct consultative selling. You will be supported by dedicated portfolio management and client service groups who manage the transition and retention of client relationships.

  The Day-to-Day:

 • Work from your home as an independent contractor (tied agent) and focus totally on acquisition (no administrative or after-sale activities)
 • Focus on bringing on new private clients with liquid assets of more than 3,250,000 SEK
 • Receive support from our teams and have a constant flow of leads generated by Fisher and marketing materials
 • Cultivate an understanding of Fisher Investments market philosophy, supported by sessions ranging from Capital Markets to sales training
 • Report directly to the Managing Director
 • Your Qualifications:

 • Consistent and quantifiable individual sales success with stock market investors
 • 5+ years of success selling to high net worth individuals
 • Quantifiable track record in closing new investor business
 • Traits of top salespeople:

 • Motivated mindset to set and reach goals: ”money is a measure of success”
 • Calculated risk-taker; willing to win-some, lose some
 • Optimistic outlook; see failures as opportunities to improve and find solutions
 • High activity orientation and persistent through setbacks
 • Ability to connect with a wide array of audiences through dynamic interpersonal skills
 • Highly ethical and professional
 • Why Fisher Investments Luxembourg:

  The Fisher organization has a long history of managing global investments and tailoring portfolio management to help our clients reach their long-term goals. We pride ourselves on our:

 • Highly lucrative compensation structure with uncapped earning potential
 • First class service with a 99% client retention rate
 • Transparent fee structure that aligns firm interests with client priorities
 • Separation of job responsibilities so you can dedicate 100% of your time to sales
 • Full-time work from home opportunity
 • Client assets are held at recognized European custodians and managed by Fisher Investments in the United States.

  FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG IS AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

  #LI-Remote

  Overview

  Om du vill söka den här tjänsten, vänligen ansök med ett CV på engelska.

  Som Regional Sales Manager hos Fisher Investments ringer du upp förmögna kundämnen som vi tillhandahåller, kontrollerar att de är kvalificerade, och bokar in möten öga mot öga. Du möter kundämnen i syfte att tillföra nya kunder och förvaltat kapital till vårt företag. Den här tjänsten kräver driftighet och omfattande uppringning (ingen ”cold calling” dock) och direkt, konsultativ säljning. Du får stöd av dedikerade team för portföljförvaltning och kundservice, som sköter överföringen och vården av kundrelationerna.

  Arbetsdagen:

 • Jobba hemifrån som oberoende konsult (anknutet ombud) och fokusera helt och hållet på kundrekrytering (ingen administration eller kundservice).
 • Fokusera på att värva nya privatkunder med investeringsbara tillgångar på minst 3 250 000 kr.
 • Få stöd från våra team och ha ett konstant flöde av kundämnen genererade av Fisher och marknadsföringsmaterial.
 • Bygg upp en förståelse för Fisher Investments’ marknadsfilosofi, med stöd från internutbildning om allt från kapitalmarknader till säljteknik.
 • Rapportera direkt till vd.
 • Dina kvalifikationer:

 • konsekventa och kvantifierbara individuella säljframgångar mot börsinvesterare
 • minst 5 års erfarenhet av framgångsrik försäljning mot förmögna privatpersoner
 • kvantifierbar erfarenhet av att genomdriva nya affärer med investerare
 • Egenskaper hos ledande säljare:

 • motiverad till att sätta upp och nå mål – ”pengar är ett mått på framgång”
 • tar avvägda risker – beredd att vinna vissa och förlora andra
 • optimist – ser misslyckanden som möjligheter till att bli bättre och hitta lösningar
 • högaktiv inriktning, framhärdar under motgångar
 • kan kommunicera med en rad olika målgrupper med dynamisk social kompetens
 • professionell med hög etik
 • Varför Fisher Investments Luxembourg?

  Fisher-organisationen har en lång historia av att förvalta globala investeringar och skräddarsy portföljer för att hjälpa våra kunder nå sina långsiktiga mål. Vi är stolta över vår:

 • mycket lukrativa ersättningsstruktur utan övre tak
 • förstklassiga service med 99 % kundretention
 • transparenta avgiftsstruktur som lägger företagets intressen i linje med kundernas prioriteringar
 • separering av ansvarsområden så du kan lägga 100 % av din tid på att sälja
 • möjlighet att jobba hemifrån på heltid
 • Kundernas tillgångar förvaras hos erkända europeiska förvaringsinstitut och förvaltas av Fisher Investments i USA.

  FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG TILLÄMPAR LIKA MÖJLIGHETER VID ANSTÄLLNING

  As a Regional Sales Manager with Fisher Investments, you will call high-net-worth leads we provide, qualifying and scheduling face-to-face appointments. You will meet with prospective clients with the goal of gathering new clients and assets for our firm. This position is highly entrepreneurial and involves extensive calling (although no cold-calling) and direct consultative selling. You will be supported by dedicated portfolio management and client service groups who manage the transition and retention of client relationships.

  The Day-to-Day:

 • Work from your home as an independent contractor (tied agent) and focus totally on acquisition (no administrative or after-sale activities)
 • Focus on bringing on new private clients with liquid assets of more than 3,250,000 SEK
 • Receive support from our teams and have a constant flow of leads generated by Fisher and marketing materials
 • Cultivate an understanding of Fisher Investments market philosophy, supported by sessions ranging from Capital Markets to sales training
 • Report directly to the Managing Director
 • Your Qualifications:

 • Consistent and quantifiable individual sales success with stock market investors
 • 5+ years of success selling to high net worth individuals
 • Quantifiable track record in closing new investor business
 • Traits of top salespeople:

 • Motivated mindset to set and reach goals: ”money is a measure of success”
 • Calculated risk-taker; willing to win-some, lose some
 • Optimistic outlook; see failures as opportunities to improve and find solutions
 • High activity orientation and persistent through setbacks
 • Ability to connect with a wide array of audiences through dynamic interpersonal skills
 • Highly ethical and professional
 • Why Fisher Investments Luxembourg:

  The Fisher organization has a long history of managing global investments and tailoring portfolio management to help our clients reach their long-term goals. We pride ourselves on our:

 • Highly lucrative compensation structure with uncapped earning potential
 • First class service with a 99% client retention rate
 • Transparent fee structure that aligns firm interests with client priorities
 • Separation of job responsibilities so you can dedicate 100% of your time to sales
 • Full-time work from home opportunity
 • Client assets are held at recognized European custodians and managed by Fisher Investments in the United States.

  FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG IS AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

  #LI-Remote

  • Externa annonser
  • Remote null
  • 2024-08-14

  Hemsida Fisher Investments

  För att söka det här jobbet vänligen besök eurojobs.com.


  Du kan ansöka till det här jobbet och andra som använder din online-CV . Klicka på länken nedan för att skicka in din online CV och e-post din ansökan till denna arbetsgivare.