Privacy policy

Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. På denna sida beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på denna webbplats för att följa gällande lagar och förordningar (GDPR).

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge

De uppgifter som lagras är de fält som respektive inskicksformulär innehåller (Kontaktformulär samt inskicksformulär i kassan vid beställning i vår webbutik) . Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke. Vi lagrar även cookies från Google analytics för att samla in statistik och förbättra din användarupplevelse. All data är dock anonym.

Ändamålet med insamlingen

Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och / eller bibehålla en affärsrelation, samt för att kunna leverera produkter som beställts från vår webbutik.

Underlag för hjälp med cv och personligt brev

Vi kommer med hjälp av de dokument som du skickar över till oss, exempelvis cv, personligt brev, kontaktuppgifter, och eventuella andra dokument, skapa underlag för ditt nya cv och/eller personliga brev. Vi kommer arbeta fram ett nytt cv och/eller personligt brev åt dig efter att vi haft en personlig telefonintervju med dig samt gått igenom ditt tidigare underlag som du skickat över. Allt som sägs under telefonintervjun, och som inte på något sätt berör ditt cv eller personliga brev, kommer att behandlas anonymt. Resterande information som vi får av dig under intervjun kommer endast att vara med i ditt nya cv och/eller personliga brev om vi får ditt fulla samtycke. Efter att vi färdigställt och skickat över den slutgiltiga produkten så kan vi givetvis ta bort alla dokument du skickat över till oss, om du så önskar. När du samtycker till denna information ovan ger du oss rätt till att hjälpa dig att framställa ett nytt cv och/eller personligt brev som kan innehålla ny information som inte fanns i ditt tidigare cv och/eller personliga brev. Vi kommer i övrigt inte att skicka dina underlag till någon tredje part utan ditt fulla samtycke. 

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du oss enligt uppgifterna nedan. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

Samtycke

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig.

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som ej är förenligt med våra angivna direktiv, kontakta oss:

Stockholm, Sverige

+46793373631