Whereuare Community – Nätverka med andra distansarbetare & ta del av bra erbjudanden

Produktutvecklare, Forskning och utveckling / Product Developer, Research and Development

Website

Uddeholms AB

Uddeholm är världens ledande tillverkare av högpresterande stål för industriverktyg. Det är ingen tillfällighet. I varje steg av våra processer och våra erbjudanden, från råmaterial till slutprodukt, satsar vi hela vårt hjärta. Vi formar världen med hjälp av kunskap, innovation och våra duktiga medarbetareUddeholm finns över hela världen och våra kunder är alltifrån småföretagare till världskända varumärkesjättar. Hjärtat av vår organisation – produktionen och huvudkontoret – finns i värmländska Hagfors. Där är vi cirka 850 anställda med skilda bakgrunder, nationaliteter och färdigheter. Uddeholm är och ska vara en plats för alla, där våra anställda känner sig uppskattade, att de gör skillnad och att de bidrar till vår framgång.Att jobba för Uddeholm innebär att du blir en del av en global koncern med en innovationsdriven kultur, vilket bland annat betyder att all produktion ska vara fossilfri 2030. Vår vilja att ständigt utveckla vårt kunnande och våra värderingar kommer att vara nyckeln till den fortsatta utvecklingen.Om rollenDu kommer vara avdelningens huvudkontakt för produktcheferna och du kommer arbeta tvärfunktionellt både inom och utanför den egna organisationen.Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av att:Bevaka och hantera patentSkapa och revidera produktutvecklings-roadmapAgera konceptledare för utvecklingsprojektDefiniera tekniska produktkravspecifikationer för nya koncept och produktförbättringarGe input till lämplig semiindustriell provning och applikationstester för att verifiera materialets prestandaFölja marknads- och tekniktrender genom att delta i akademiska samarbeten och konferenserGemensamma utvecklingsprojekt med kunder, akademi och/eller forskningsinstitutKvalifikationerDu är teknisk doktor eller har magisterexamen inom materialvetenskap, tillämpad fysik, kemi, tillverkning eller liknande. Du har god kunskap inom materialvetenskap med fokus på metalliska material och du har förståelse för materialegenskapernas påverkan på verktygsprestandan i våra kunders processer.Vi tror du kan kommunicera och förklara komplexa samband på ett enkelt vis för andra – både i och utanför organisationen. Du har praktiska kunskaper i både svenska och engelska, är strukturerad och har god prioriteringsförmågaVi ser det som meriterande om du har språkkunskaper i tyska, har vetenskapliga publikationer inom ditt område och /eller har genomfört samarbetsprojekt mellan universitet och industri. Det är också meriterande om du har erfarenhet av projektledning.VillkorUnder upplärningstiden är din arbetsplats är förlagd till Uddeholms anläggning i Hagfors. I ett senare skede är distansarbete, t ex hemifrån eller från vårt kontor i Karlstad, möjligt när arbetet tillåter. Dialog kring detta förs med rekryterande chef under rekryteringsprocessens gång.Vid frågor angående tjänsten ber vi dig att kontakta rekryterande chef Aydin Selte på: [email protected] eller 0563-171 29.Sista ansökningsdag är 2023-09-30Skicka in din ansökan via länken nedan (vi tar inte emot ansökningar på mail).Product Developer, Research and DevelopmentUddeholm is the world's leading manufacturer of high-performance steel for industrial tools. It is no coincidence. In every step of our processes and offerings, from raw material to end product, we invest our whole heart. We shape the world with knowledge, innovation, and our skilled employees.Uddeholm is present worldwide and our customers range from small business owners to globally recognized brand giants. The heart of our organization – production and headquarters – is located in Hagfors, Sweden. There, we have approximately 850 employees with diverse backgrounds, nationalities, and skills. Uddeholm is and should be a place for everyone, where our employees feel valued, that they make a difference, and that they contribute to our success.Working for Uddeholm means becoming part of a global conglomerate with an innovation-driven culture, which among other things means that all production will be fossil-free by 2030. Our desire to constantly develop our knowledge and values will be the key to continued growth.About the roleYou will be the department's main contact for product managers and you will work cross-functionally both within and outside the organization.Your responsibilities will include:Monitoring and managing patentsCreating and revising product development roadmapsActing as a concept leader for development projectsDefining technical product specifications for new concepts and product improvementsProviding input for appropriate semi-industrial testing and application tests to verify material performanceMonitoring market and technology trends by participating in academic collaborations and conferencesCollaborating on development projects with customers, academia, and/or research institutesQualificationsYou have a PhD or Master's degree in materials science, applied physics, chemistry, manufacturing, or similar. You have a good knowledge of materials science with a focus on metallic materials and an understanding of the impact of material properties on tool performance in our customers' processes.We believe you can communicate and explain complex relationships in a simple way to others – both within and outside the organization. You have practical knowledge in both Swedish and English, are structured, and have good prioritization skills.It is considered a merit if you have language skills in German, have scientific publications in your field, and/or have conducted collaborative projects between universities and industry. It is also advantageous if you have experience in project management.ConditionsDuring the training period, your workplace will be located at the Uddeholm facility in Hagfors. In later stages, remote work, such as working from home or from our office in Karlstad, is possible when the work allows. Discussions on this matter will be held with the recruiting manager during the recruitment process.If you have any questions regarding the position, please contact recruiting manager Aydin Selte at: [email protected] or +46 563-171 29.The application deadline is September 30, 2023.Submit your application via the link below (we do not accept applications via email).Vi på Uddeholm tillverkar verktygsstål som formar produkter som finns överallt i vår vardag. Vi formar världen på ett hållbart sätt som är schysst mot både människa och miljö. På så sätt kan vi fortsätta forma världen, idag och för framtida generationer.

Website

Uddeholms AB

To apply for this job please visit jobbsafari.se.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.