Från 0 till distansjobb
på 45 dagar!

Group Financial Controller till Scania

Website The Finance Family AB

For an English version, please scroll downnnScania har målsättningen att driva omställningen till ett hållbart transportsystem genom att utveckla säkra, smarta och energieffektiva transportlösningar som är bättre för både människorna och vår planet. Vi söker nu en Group Financial Controller som vill bidra till utvecklingen och förstärka vårt team!nnPå Scania trivs man och blir kvar. Ulrika, Head of Group Financial Reporting Legal och din blivande chef säger: ”Jag söker dig som har ett driv och som värdesätter samarbete. Det är bra om du har ett stort systemintresse med tanke på vårt kommande systembyte. Hos oss har vi högt i tak och ett vänligt arbetsklimat”.nnDu kommer att tillhöra funktionen Group Accounting där vi ansvarar för koncernredovisning, konsolidering och uppföljning av Scaniakoncernen. Vi rapporter och analyserar koncernens ekonomiska resultat till Scanias ledning, till moderbolaget Traton AG och till marknaden. Tjänsten är placerad på Scanias huvudkontor i Södertälje, men då vi tror på flexibilitet erbjuder vi dig möjligheten att arbeta på distans ett par dagar i veckan. Här får du ta ett stort eget ansvar samtidigt som du kan bolla komplexa redovisningsfrågor med dina kompetenta kollegor i ett av Sveriges största bolag.nnI rollen kommer du bland annat att:nn • Ansvara för redovisning och rapportering för Scaniagruppens investeringar i intressebolag, joint ventures samt övriga bolag.n • Ansvara för redovisning och rapportering av marknadsvärdering av innehavn • Arbeta med konsolidering och rapportering av Scaniagruppens kassaflöde, resultat- och balansräkning n • Delta i upprättande av årsredovisning och delårsrapporternnFör att lyckas i rollen behöver du:nn • Högskoleexamen inom ekonomin • Erfarenhet av operativt koncernredovisningsarbete alternativt revision av större koncernern • God systemförståelsen • Tala och skriva engelska obehindratnnUtöver en trevlig arbetsplats erbjuder Scania en rad förmåner som t ex direktbuss från Stockholm via Scania Job Express, arbetstidsförkortning, flexibla arbetstider liksom hybridarbete för att nämna några.nnHär kan du läsa mer om Scania: https://www.scania.com/nnVarmt välkommen med din ansökan!nnI denna rekrytering samarbetar Scania med The Finance Family och har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta Hanna eller Eva: [email protected] eller 0707-909 [email protected] eller 0708-344 723nnP.S. Du behöver inte bifoga något personligt brev. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.nn nnEnglish versionnnScania’s purpose is to drive the shift towards a sustainable transport system, creating a world of mobility that is better for business, society and the environment. We are now looking for a Group Financial Controller who will contribute to the development and strengthening of our team!nnAt Scania you enjoy working and it is easy to stay for a long time! Ulrika, Head of Group Financial Reporting Legal and your future manager says: "I´m looking for someone who has drive and who values cooperation. It’s good if you have an interest in systems in view of our upcoming system change. With us you can express your opinion and we have a friendly working climate”.nnYou will belong to the Group Accounting function where we are responsible for group accounting, consolidation and follow-up of the Scania Group. We report and analyze the group´s financial results to Scania´s management, to the parent company Traton AG and to the market. The position is located at Scania´s head office in Södertälje, but we embrace flexibility and offer you the opportunity to work remotely a couple of days a week. Here you have the opportunity to take on a great deal of personal responsibility whilst at the same time you can discuss  complex accounting issues with your competent colleagues in one of Sweden´s largest companies.nnIn the role, you will, amongst other things be:nn • Responsible for accounting and reporting the Scania group´s investments in associated companies, joint ventures and other companies.n • Responsible for accounting and reporting of market valuation of holdingsn • Work with consolidation and reporting of the Scania group´s cash flow, income statement and balance sheetn • Participate in the preparation of the annual report and interim reportsnnTo succeed in the role you need:nn • University degree in business administrationn • Experience of operational group accounting work or audit of larger groupsn • Proficient system usern • Fluent in English, both spoken and writtennnIn addition to a pleasant workplace, Scania offers a range of benefits such as direct bus from Stockholm via Scania Job Express, shorter and flexible working hours as well as hybrid work to name a few.nnWelcome with your application!nnYou can read more about Scania at: https://www.scania.com/nnIn this recruitment, Scania collaborates with The Finance Family and if you have any questions, you are most welcome to contact Hanna or Eva:[email protected] or 0707-909 [email protected] or 0708-344 723nnP.S. You do not need to attach a personal letter. Selection takes place continuously and the position may be filled before the application deadline.

Website The Finance Family AB

To apply for this job please visit jobbsafari.se.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.